Loading...
Loading...

Vaša zasebnost nam je pomembna

Želimo biti transparentni glede podatkov, ki jih zbiramo in s partnerji, in kako jih uporabljamo. Mi in naši partnerji uporabljamo piškotke prve ali tretje osebe (ali podobne), da bi izboljšali vašo celotno izkušnjo brskanja po spletu, izmerili našo občinstvo, zbrali koristne informacije, da bi nam in našim partnerjem omogočili, da vam ponudimo oglase, prilagojene vašim interesom, in vam omogočimo deliti vsebino na družbenih medijih. Za več informacij glejte naše Obvestilo o zasebnosti podatkov.

 

Piškotki tretjih oseb

Piškotki, ki jih uporabljajo naši partnerji

 

Piškotki za reklamiranje ali ciljano oglaševanje

Ti piškotki se uporabljajo za dostavo reklamnih oglasov, ki so pomembni za vas. Z njimi se ravno tako omejuje število prikazov določenega oglasa in nam pomagajo pri presojanju učinkovitosti naših oglaševalskih kampanj. Informacije, ki jih pridobimo s temi piškotki lahko uporabimo pri reklamiranju, za katero ste zainteresirani na podlagi vaših prejšnjih brskanj po spletu. Te informacije lahko delimo z drugimi stranmi, vključno z našimi partnerji.

 

Piškotki preferenc kupcev

Ko brskate po naših straneh, si bodo tile piškotki zapomnili vaše preference (kot je jezik ali lokacija) in druge informacije, za katere ste se odločili, da nam jih daste, tako da vam lahko na ta način pomagamo, da vašo izkušnjo skrojite po vaši meri, ji date pomembnost in jo še bolj prilagodite sebi.

 

Analitični piškotki

Ti piškotki nam omogočajo, da pretehtamo in analiziramo, kako naj uporabljamo naše spletne strani, aplikacije in mobilne platforme, da bi izboljšali njihovo funkcionalnost in vašo izkušnjo.

 

Piškotki za funkcionalnost strani

Ti piškotki vam dovoljujejo, da se gibljete po strani in uporabljate naše funkcije, kot so registracija, prijava in priljubljeni izdelki. Če onemogočite te piškotke, potem določeni deli spletne strani ne bodo delovali, ko gre za vas, na primer dodajanje izdelkov v vašo košaro, pristop k blagajni.

 

Piškotki družbenih medijev

Ti piškotki se uporabljajo, ko na Nestléjevi strani izberete možnost za delitev zadevnih informacij na družabnih omrežjih. Družabna omrežja bodo zaznala, da ste to naredili. Te informacije utegnejo biti povezane s povezavo z dejavnostmi ciljanega oglaševanja/reklamiranja.